Riesene priklady z numerickej matematiky pre nematematikov

© I.Cernusak 2001, Katedra fyzikalnej chemie PRIFUK

No human investigation can become real science without going through mathematical people.
-- Leonardo da Vinci, in "Pensieri" cca. 1492
Priklad 1 Rieseny priklad na zmiesavaci reaktor =1= (case study) Priklad 2 Priklad =2= (case study)
Priklad 3 Koncentracie chloridov vo velkych americkych jazerach =3= (rieseny priklad) Priklad 4 Lagrangeova interpolacia - saturacna krivka kyslika. =4= (rieseny priklad)
Priklad 5 Disociacia H2O =5= (takmer rieseny priklad) Priklad 6 Chemicka rovnovaha 2A + B = C. =6= (rieseny priklad)
Priklad 7 Vypocet cisla π metodou Monte Carlo =7= (numericka integracia, rieseny priklad) Vypocet korenov sustavy lin.rovnic invertovanim matice (MS-excel) =8=
Pouzitie nastroja Solver v MS-Excel na linerarnu regresiu. Vzorovy priklad a uloha. =9= Vyvoj koncentracie kyslika v znecistenych vodnych tokoch (alg.rov.) Environmentalna chemia... =10=


© 2001-2009 I.Cernusak